Quản lý chi phí

Khóa học quản lý chí phí để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp với cách tiếp cận thực tế, sẽ là chìa khóa giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí gia tăng lợi nhuận.

(0)

Quản lý chi phí - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Theo con số thống kê của năm 2016, Việt Nam có 513.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 42% doanh nghiệp có lãi. Điều đó cho thấy việc tạo ra lợi nhuận vẫn là một thách thức chông gai mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận thì bản thân mỗi chủ doanh nghiệp cần có giải pháp kiểm soát chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp mình. Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn luôn đau đầu vì không biết làm thế nào để tiết giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh? Đây là vấn đề không mới nhưng luôn đòi hỏi cần phải có câu trả lời.

Hiểu được các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, doanh nghiệp có thể kiểm soát được chi phí, từ đó tiết kiệm chi phí, chi tiêu sẽ hiệu quả hơn và sau cùng là tăng lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Chương trình “Quản lý chí phí" để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp” với cách tiếp cận thực tế, sẽ là chìa khóa giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình.

Đối tượng tham

  • Giám đốc điều hành/ Ban giám đốc
  • Giám đốc/ Trưởng các bộ phận
  • Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính
  • Quản lý sản xuất, các nhân viên hỗ trợ dự án
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng quản lý chi phí

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của việc quản lý chi phí
  • Phân loại và nhận biết được các loại chi phí doanh nghiệp
  • Các bước triển khai quản lý chi phí
  • Biết cách lập định mức các chi phí cần kiểm soát
  • Có được những chỉ dẫn cụ thể về thu thập thông tin chi phí

Nội dung chương trình

Bài 1: Tại sao doanh nghiệp cần quản lý chi phí

Bài 2: Khái niệm Chi phí và Quản lý chi phí

Bài 3: Phân loại chi phí - P1

Bài 4: Phân loại chi phí - P2

Bài 5: Ai tham gia quản lý chi phí

Bài 6: Quản lý chi phí bằng cách nào?

Bài 7: Quá trình quản lý chi phí: Giai đoạn 1 - Lập kế hoạch quản lý chi phí

Bài 8: Quá trình quản lý chi phí: Giai đoạn 2 - Triển khai quản lý chi phí - P1

Bài 9: Quá trình quản lý chi phí: Giai đoạn 2 - Triển khai quản lý chi phí P2

Bài 10: Quá trình quản lý chi phí : Giai đoạn 3 - Cải tiến chi phí

Giảng viên

Chuyên gia tư vấn Tài chính hàng đầu Việt Nam

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn