Quản trị kế toán dành cho Lãnh đạo

Quan_Tri_Ke_Toan_Danh_Cho_Lanh_dao

Kế toán là công tác thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp, qua đó cung cấp những thông tin hữu ích để nhà quản lý đưa ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá được hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả không chỉ kiếm ra tiền mà còn phải biết quản lý tiền và tài sản. Nếu không nắm được các thông tin về tài sản của doanh nghiệp, nhà quản lý sẽ không thể điều hành công ty và không biết được nên kinh doanh theo cách nào.

Khóa học “Quản trị kế toán dành cho Lãnh đạo” được xây dựng sẽ giúp các học viên có những hiểu biết tổng quan về các nguyên tắc hoạt động của kế toán.

Đối tượng chương trình
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Lãnh đạo, nhân viên phòng Kế toán các doanh nghiệp
  • Bất cứ cá nhân nào quan tâm đến lĩnh vực kế toán doanh nghiệp
Mục tiêu chương trình
  • Nắm được kế toán là gì, vai trò trong doanh nghiệp, các loại kế toán trong doanh nghiệp
  • Hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế toán.
  • Hiểu được “sản phẩm” kế toán để sử dụng ra quyết định kinh doanh hiệu quả
  • Hiểu và ứng dụng các chỉ số tài chính
giang-vien Nguyễn Công Hiệp

Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Quản trị kế toán dành cho Lãnh đạo - Khóa học CEO