Chương trình đào tạo tại Hồ Chí Minh


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tài chính dành cho Lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
24/12/2022 3,200,000 VNĐ
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 2,800,000 VNĐ
Quản trị cuộc đời
Quản trị cuộc đời
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân
Chưa có lịch khai giảng 2,200,000 VNĐ
Marketing Digital
Marketing Digital
8/12/2022 3,200,000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược cạnh tranh
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
28/12/2022 1,800,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc
Marketing Online cấp tốc
21/12/2022 Liên hệ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
24/12/2022 3,200,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
19/12/2022 1,800,000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO
Rèn luyện văn phong của CEO
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Chưa có lịch khai giảng 2,400,000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo
Đột phá trong lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
Xem tướng tay để biết người
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết
Phong thủy cho ngày Tết
11/01/2023 1,800,000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ/ CHUYÊN KHẢO

Hồ Chí Minh - Khóa học CEO