Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

thu-hoi-cong-no

Làm thế nào để quản lý nợ hiệu quả? Biện pháp phòng chống thất thoát nợ khó đòi? Kỹ năng năng đàm phán thượng lượng trong việc thu hồi nợ? Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh; Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý và thu hồi công nợ, Chương trình đào tạo đặc biệt “Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ”. Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật cần thiết để đàm phán, thu hồi công nợ với khách hàng; Và thông qua khóa học này nhân viên sẽ đánh giá lại các kỹ năng đàm phán thu hồi nợ của chính mình, rèn luyện, thực hành chúng và ứng dụng vào công việc thực tế.

Đối tượng chương trình
 • Cán bộ quản lý công nợ tại các đơn vị kinh doanh
 • Nhân viên trực tiếp thu nợ khách hàng;
 • Nhân viên kế toán công nợ
 • Cán bộ phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Những đối tượng quan tâm đến vấn đề này
Mục tiêu chương trình
 • Hiểu được tầm quan trọng của đàm phán thu hồi nợ với khách hàng
 • Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh.
 • Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ.
 • Đánh giá kỹ năng đàm phán thu hồi nợ của mình
 • Trang bị, nắm chắc và áp dụng các kiến thức, kỹ năng, các chiến thuật khác nhau trong đàm phán thu hồi nợ.

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1

Quản trị công nợ

 

Vai trò của việc quản trị công nợ đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

    • Tại sao phải quản lý nợ phải thu của khách hàng?
    • Quản lý và kiểm soát các khoản nợ phải thu

 

Bản chất của các khoản nợ và tầm quan trọng của việc quản trị công nợ.

    • Ý nghĩa của các khoản tín dụng
    • Thu nợ tức là làm gì?
    •  Vai trò của nhân viên thu nợ trong hoạt động kinh doanh
    •  Thái độ cần có của một nhân viên thu nợ.

 

Nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ khó đòi, phương pháp quản lý và kiểm soát.

Phần 2

      Thu hồi công nợ

 

Hiểu đúng về công việc thu hồi nợ.

    • Phân loại nợ
    • Thực trạng thu

Vai trò của nhân viên thu hồi nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Mô hình KASH

Quy trình thu hồi nợ hiệu quả: 8 bước

Một số kỹ năng bổ trợ cho việc thu hồi công nợ hiệu quả

    • Kỹ năng đàm phán & thương lượng
    • Kỹ năng giao tiếp trực tiếp và qua điện thoại
    • Kỹ năng lắng nghe và quan sát
    • Kỹ năng trả lời câu hỏi
    • Kỹ năng thuyết phục khách hàng thanh toán nợ
    • Kỹ năng nhượng bộ trong đàm phán thu hồi nợ
    • Kỹ năng xử lý bế tắc trong đàm phán thu hồi nợ
KHÓA HỌC  THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 03 buổi 18/11/2022   Thứ 6-7-CN Tối: 18h00 – 21h00

 

giang-vien TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả - Khóa học CEO