Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online

Con người là chìa khóa của thành công”. Vì vậy, tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực để đưa đến thành công xưa nay đã được nâng lên thành nghệ thuật. Gia Cát Lượng - nhà chính trị quân sự kiệt xuất trong lịch sử cho rằng: phương thức cơ bản trong trị quốc chính là sử dụng nhân tài. Mỗi doanh nghiệp đều có thể áp dụng tư tưởng đó trong các hoạt động của mình.

Tuy nhiên, quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đang bị xem nhẹ hoặc chưa có cách hiểu chính xác. Và một thực tế nữa đó là tại nước ta vẫn còn rất ít những CHRO đích thực.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này những CHRO không chỉ là người quản trị nhân sự mà còn phải vượt qua góc nhìn quản trị nội bộ, cần có tầm nhìn xa hơn, tư duy một cách có hệ thống bài bản hơn, biết cách hoạch định và tổ chức đội ngũ, xây dựng văn hóa hỗ trợ cho chiến lược của doanh nghiệp. Đã đến lúc CHRO cần đến những năng lực mới để có thể tham gia bàn tròn chiến lược của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo: “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” được xây dựng với mục đích giúp các công ty/tổ chức xây dựng được đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả, đưa doanh nghiệp phát triển và hội nhập thành công. 

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu được chân dung của một Giám đốc Nhân sự trong thời đại CN 4.0
  • Nắm được những xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO cần có như: khả năng quản trị cuộc đời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty … 
giang-vien PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien ĐỖ NGÂN BÌNH

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online - Khóa học CEO