Kỹ năng viết bản mô tả công việc

Khóa học kỹ năng viết bản mô tả công việc được thiết kế như một giải pháp góp phần giúp các nhà nhân sự tối ưu trong quá trình quản trị.

(0)

Kỹ năng viết bản mô tả công việc - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một công cụ bất ly thân của người làm nhân sự đó chính là bản mô tả công việc. Sẽ không có gì là quá cường điệu nếu như coi bản mô tả công việc chính là “xương sống” của nghề nhân sự. Đúng như tên gọi của nó – Bản mô tả công việc được dùng như một công cụ để mô tả công việc cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp. 

Việc phân biệt chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cũng như nhiệm vụ ở mỗi vị trí trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Điều này đảm bảo đúng người, đúng việc, giúp cho người quản lý nhân sự dễ dàng hơn trong việc quản lý mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Từ đó, người làm nhân sự ở tất cả các mảng có thể nhìn như một kim chỉ nam để làm tốt vai trò của mình.

Khóa học “Kỹ năng viết bản mô tả công việc” được thiết kế như một giải pháp góp phần giúp các nhà nhân sự tối ưu trong quá trình quản trị. Bạn làm nghề nhân sự, nếu bạn có được những kỹ năng này, coi như bạn đã nắm trong tay “bảo bối” giúp con đường thành công và thăng tiến trong sự nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những cá nhân mong muốn hoàn thiện kỹ năng này để ứng dụng trong công việc.

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu được tầm quan trọng của bản mô tả công việc
  • Hiểu được quy trình và nắm được kỹ năng xây dựng bản mô tả công việc
  • Các phương pháp, giai đoạn và ứng dụng của phân tích công việc 
  • Các yếu tố của một câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng
  • Áp dụng và xây dựng thành công bản mô tả công việc cho toàn bộ nhân sự của công ty

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Tổng quan về chương trình 1

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về khóa học

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 9

Bài 1: Quản lý nhân sự và phân tích công việc
Bài 2: Các giai đoạn của phân tích công việc
Bài 3: Các Phương Pháp Phân Tích Công Việc
Bài 4: Ứng Dụng Của Phân Tích Công Việc
Bài 5: Các Yếu Tố Của Một Câu Hỏi PTCV
Bài 6: Quan Sát Trực Tiếp
Bài 7: Phỏng Vấn Cá Nhân
Bài 8: Phỏng Vấn Nhóm
Bài 9: Nhật ký/Sổ công tác

CHƯƠNG 2: CÁCH VIẾT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 3

Bài 10: Nội Dung Của Một Bản Mô Tả Công Việc
Bài 11: RACI
Bài 12: Các Mẹo Khi Viết Bản MôTả Công Việc

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn