Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo

Khóa học quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng để xây dựng tốt hệ thống quản trị nhân sự.

(0)

Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, tạo nên sự phát triển cũng như văn hóa của doanh nghiệp. Để nhân sự phát huy hết khả năng của mình, được đặt vào đúng vị trí, ban lãnh đạo cần có khả năng quản trị nhân sự.

Đây luôn là bài toán khá phức tạp với mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi người lãnh đạo phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng quan trọng để xây dựng tốt hệ thống quản trị nhân sự, giúp thúc đẩy hiệu quả làm việc và sự gắn bó với công ty của mỗi nhân viên.

Đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự mong muốn nâng cao bản thân.
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu rõ vai trò của người lãnh đạo trong quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  • Xây dựng và sử dụng, phát triển các công cụ quản lý nguồn nhân lực hiệu quả.
  • Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến quản trị nhân sự.
  • Xây dựng được các phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên, thúc đẩy họ gắn bó với công ty.
  • Trau dồi kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình

Bài 2: Nội dung chương trình

Bài 3: Thu hút nguồn nhân lực và Xác lập tiêu chí tuyển dụng

Bài 4: Phỏng vấn ứng viên

Bài 5: Xác lập mô tả công việc cho từng vị trí

Bài 6: Đúng người, đúng việc

Bài 7: Trả lương cho nhân viên như thế nào?

Bài 8: Đánh giá nhân viên

Bài 9: Đánh giá thành tích

Bài 10: Đánh giá kết quả làm việc dựa trên mục tiêu đã giao

Bài 11: Động viên nhân viên

Bài 12: Phát triển đội ngũ nhân viên

Giảng viên

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam;

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn