Xây dựng & quản trị thương hiệu

Khóa học xây dựng & quản trị thương hiệu được thiết kế sẽ chia sẻ những chiến lược tối ưu nhất trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu.

(0)

Xây dựng & quản trị thương hiệu - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Để khẳng định vị trí của mình trên thị trường, các doanh nghiệp đều cần có riêng một thương hiệu. Đỉnh cao trong kinh doanh là có thể xây dựng cho mình một thương hiệu được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao, tạo được thương hiệu tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng.

Khóa học “Xây dựng & quản trị thương hiệu” được xây dựng sẽ chia sẻ những chiến lược tối ưu nhất trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Bất cứ cá nhân nào quan tâm đến lĩnh vực thương hiệu và cần xây dựng thương hiệu một cách chuẩn mực

Mục tiêu chương trình

  • Nắm vững kiến thức về xây dựng thương hiệu
  • Nhận biết, phân tích và có giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu đúng và phù hợp
  • Có khả năng xây dựng kế hoạch quảng cáo, bán hàng trực tiếp, khuyến mại, Pr

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu

Bài 2: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu (tiếp)

Bài 3: Phân khúc thị trường (P1)

Bài 4: Phân khúc thị trường (tiếp)

Bài 5: Các định vị

Bài 6: Khái niệm tài sản thương hiệu và định giá thương hiệu

Bài 7: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu

Bài 8: Các phương pháp phổ biến

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn