Chương trình đào tạo tại Hà Nội


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tài chính dành cho Lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
26/11/2021 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
31/07/2021 2,000,000 VNĐ
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc
Chưa có lịch khai giảng 2,400,000 VNĐ
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Quản lý khách hàng bán lẻ chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
27/11/2021 2,000,000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính
16/12/2021 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
27/10/2021 1,200,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc
Marketing Online cấp tốc
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Chưa có lịch khai giảng 1,200,000 VNĐ
Marketing Digital
Marketing Digital
Chưa có lịch khai giảng 3,200,000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Chưa có lịch khai giảng 2,000,000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc
Xây dựng bản mô tả công việc
Chưa có lịch khai giảng 1,800,000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên
Chưa có lịch khai giảng 2,800,000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 4,000,000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ/ CHUYÊN KHẢO

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân
Chưa có lịch khai giảng Liên hệ
Hà Nội - Khóa học CEO