Chương trình đào tạo tại Hà Nội


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tài chính dành cho Lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
18/02/2023 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
11/02/2023 3,200,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho
Nghiệp vụ quản lý kho
22/04/2023 3,200,000 VNĐ
Quản lý con người
Quản lý con người
01/04/2023 1,800,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
Quản trị dòng tiền
14/04/2023 1,800,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc
Marketing Online cấp tốc
Sắp khai giảng 2,400,000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO
Rèn luyện văn phong của CEO
Sắp khai giảng 2,600,000 VNĐ
Marketing Digital
Marketing Digital
Sắp khai giảng 3,200,000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ
Sắp khai giảng 2,000,000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc
Xây dựng bản mô tả công việc
Sắp khai giảng 1,800,000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
Xem tướng tay để biết người
Sắp khai giảng 1,800,000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ/ CHUYÊN KHẢO

Hà Nội - Khóa học CEO