NGUYỄN NGOAN

NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

NGUYỄN NGOAN

  1. Phụ trách sản phẩm nghe nhìn Tập Đoàn PANASONIC
  2. Giám đốc Marketing NIPPON PAINT VIETNAM
  3. Hiện tại: Nhà sáng lập, Chủ tịch MANDALA PHONG THỦY

Khóa học của Giảng viên

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hà Nội >
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia
Hà Nội >
Sống khỏe trẻ đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương
Hà Nội >
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân
Hồ Chí Minh >
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online
Online >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online
Online >
Tạo động lực và quản lý đội ngũ
Online >
Quản lý kênh phân phối
Online >
Quản lý kênh phân phối
13 bài học 699,000 VNĐ
NGUYỄN NGOAN