HỒ MINH CHÍNH

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia về quản trị.

Nguyên Giám đốc Kinh doanh của Unilever.

Ông từng làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, Fujifilm, Bảo Minh CMG và Tân Hiệp Phát… 

Với những trải nghiệm thực tế, chuyên gia Hồ Minh Chính chia sẻ và hướng dẫn thực tế nhất giúp người học trải nghiệm và ứng dụng ngay vào công việc của mình sau khi học.

Khóa học của Giảng viên

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
Hà Nội >
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online
Online >
Đào tạo giảng viên nội bộ
Hồ Chí Minh >
Đào tạo giảng viên nội bộ
23/12/2022 5,800,000 VNĐ
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 2,800,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
28/10/2022 3,200,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng làm việc hiệu quả
16/9/2022 1,800,000 VNĐ
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online
Online >
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online
Online >
Phát triển năng lực Lãnh đạo
Online >
Phát triển năng lực Lãnh đạo
24 bài học 999,000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Hồ Chí Minh >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Online >
Kỹ năng bán hàng hiệu quả
10 bài học 699,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán
Online >
Nghệ thuật đàm phán
11 bài học 699,000 VNĐ
HỒ MINH CHÍNH