Chiến lược sản xuất

chien_luoc_san_xuat

Sản xuất luôn đóng vai trò, chức năng chính của doanh nghiệp. Mục tiêu của các doanh nghiệp luôn là tạo ra lợi nhuận, sinh lời. Bởi vậy, quản trị sản xuất bị chi phối bởi các mục đích này của doanh nghiệp. Quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là vừa đảm bảo đầu ra vừa khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Để đạt được mục tiêu chung nhất, quản trị sản xuất cần đề ra những mục tiêu cụ thể. Khóa học “Chiến lược sản xuất” sẽ giúp các nhà quản lý không bị lúng túng trong công tác này.

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng quản trị sản xuất
Mục tiêu chương trình
  • Tham gia khóa học, học viên hiểu rõ vai trò của quản trị sản xuất, vì sao cần hoạch định các mục tiêu trong quản trị sản xuất.
  • Từ đó, các nhà quản lý có thể tìm ra những mục tiêu cụ thể trong công tác quản trị sản xuất tại doanh nghiệp mình.
giang-vien Trương Minh Cảnh

Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Chiến lược sản xuất - Khóa học CEO