Nghiệp vụ quản lý kho online

Kho là một địa điểm tập kết hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm dưới dạng rời hoặc đóng kiện mà tại đó phương tiện, thiết bị được trang bị để bảo đảm tốt nhất cho việc lưu trữ và bảo quản trong suốt quá trình lưu kho.

Quản lý kho không hề đơn giản, bạn cần phải có phương pháp khoa học mới có thể sắp xếp phù hợp đảm bảo cho công việc được thông suốt. Nếu không kho sẽ trở thành một nỗi ám ảnh của bất kỳ doanh nghiệp nào, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh sản xuất vì những thiệt hại lớn về kinh tế. 

Chương trình “Nghiệp vụ quản lý kho” sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề về kho bãi với những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất. 

Đối tượng chương trình
  • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản lý kho tại Doanh nghiệp
  • Thủ kho muốn học để tổ chức, quản lý nghiệp vụ kho bãi một cách khoa học.
  • Những đối tượng quan tâm đến lĩnh vực kho hàng.
Mục tiêu chương trình
  • Xác định được tầm quan trọng của công việc quản lý kho.
  •  Hiểu biết và thể hiện được vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
  • Nắm vững nguyên tắc hàng hóa được bố trí trong kho.
  • Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa phù hợp.
  • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra trong quá trình quản lý kho.
  • Thực hành và chuẩn hóa các loại hệ thống sổ sách trong công tác quản lý kho
giang-vien TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Nghiệp vụ quản lý kho online - Khóa học CEO