Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa

Lanh_ao_Trong_Thoi_ai_Toan_Cau_Hoa

Hiện nay, không quốc gia nào có thể thoát khỏi sự tác động của toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa không những mang lại nhiều cơ hội mà còn rất nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Nó đòi hỏi chủ doanh nghiệp không chỉ là người có tâm mà còn phải có tầm, thể hiện qua năng lực lãnh đạo, tạo động lực, thúc đẩy nhân viên sáng tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp để giữ chân họ.

Do đó, nhà quản lý cần trang bị cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa để không chậm chân hơn so với xu thế thời đại.

Đối tượng chương trình
  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp.
  • Các nhà quản lý tương lai.
  • Cá nhân mong muốn thành công từ các kỹ năng lãnh đạo
  • Những người có hoài vọng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu rõ vai trò của một nhà lãnh đạo/ Tầm quan trọng của những kỹ năng trong lãnh đạo, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa.
  • Có sự thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý, xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo riêng biệt.
  • Làm chủ bộ kỹ năng, sở hữu công thức giúp bạn xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, chuyên nghiệp.
  • Đủ năng lực và kỹ năng dẫn dắt, định hướng một tập thể, tổ chức đi lên để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
  • Phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý con người và quản lý thay đổi.
giang-vien Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa - Khóa học CEO