Những mô hình quản trị kinh điển

Nhung_Mo_Hinh_Quan_Tri_Kinh_Dien

Các mô hình quản trị được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề và thách thức chung trong kinh doanh. Các mô hình có thể được áp dụng theo chiến lược, theo chiến thuật hoặc trong quá trình tác nghiệp. Một số mô hình là các công cụ giải quyết vấn đề, được thiết kế nhằm cải thiện hiệu năng và hiệu quả. Một số khác được thiết kế nhằm giải quyết những vấn đề đặc thù, phát sinh trong những tình huống đặc thù. 

Các lý thuyết và mô hình quản lý có thể giúp cho các nhà quản lý và tư vấn có được sự rành mạch, rõ ràng trong kinh doanh bằng cách giảm trừ những phức tạp liên quan. Trong đó, những mô hình quản trị kinh điển có thể giúp các nhà quản lý có thêm nhiều bài học, kinh nghiệm. Đây là các mô hình lâu đời nhưng luôn có giá trị trong mọi thời đại.

Những kiến thức này sẽ được cung cấp đầy đủ trong khóa học “Những mô hình quản trị kinh điển”. 

Đối tượng chương trình
  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp. 
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những cá nhân quan tâm tới các mô hình quản trị.
Mục tiêu chương trình
  • Hiểu được quản trị học là gì và các nguyên tắc của quản trị học
  • Tìm hiểu về những nhân vật nổi tiếng trong ngành quản trị học
  • Nắm vững kiến thức về các mô hình quản trị kinh điển như: phương pháp quản trị học của Taylor, quan điểm Max weber...
giang-vien Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Những mô hình quản trị kinh điển - Khóa học CEO