Quản lý con người - Bản Online

quan-ly-con-nguoi

Con người là động cơ thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động. Con người tạo nên kết cấu, văn hóa chung cho tổ chức. Nếu doanh nghiệp muốn thành công, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cần phải có sự hiểu biết cần thiết và rõ ràng về quy trình quản lý con người. Quản lý con người tốt sẽ giúp mỗi cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển sự nghiệp, tăng thêm gắn bó và cống hiến đối với với tổ chức.

Quản lý con người là một công việc khó khăn và thách thức. Người quản lý sẽ phải làm việc với đủ kiểu nhân viên có trình độ, văn hóa, tính cách … khác nhau. Điều này đòi hỏi người quản lý phải bồi dưỡng và rèn luyện những thái độ, kỹ năng thật sự phù hợp để có thể ứng biến, giải quyết đủ loại vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, làm việc.

Chương trình đào tạo Quản Lý Con Người được thiết kế và biên soạn sẽ cung cấp cho người học những kỹ năng và tư duy mới nhất để quản lý con người trong thời đại mới, với nhiều thay đổi và biến chuyển ảnh hưởng bởi làn sóng văn hóa công nghiệp 4.0.

Đối tượng chương trình
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong tương lai.
Mục tiêu chương trình
  • Nắm được các kỹ năng quản lý con người thiết yếu
  • Đặt mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch quản lý hiệu quả
  • Tối đa hóa năng suất của nhân viên bằng sự ủy quyền và phương pháp quản lý thời gian
  • Nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong quản lý
  • Phương thức động viên, nhắc nhở và giải quyết mâu thuẫn xung đột
  • Tạo động lực thúc đẩy hiệu suất đội nhóm
giang-vien Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Quản lý con người - Bản Online - Khóa học CEO