Tạo động lực và quản lý đội ngũ

tao-dong-luc-va-quan-ly-doi-ngu

Chìa khóa của tất cả cuộc sống là hiểu biết làm thế nào để tăng thêm giá trị cho người khác” – nhà điều hành kinh doanh, diễn giả Jay Abraham nói.

Tạo động lực cho nhân viên và biết cách quản lý đội ngũ là mục tiêu của các nhà lãnh đạo ngày nay. Động lực sẽ giúp nhân viên có cảm hứng với công việc của họ và việc quản lý tốt sẽ giúp mỗi người phát huy hết năng lực của mình. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo thời đại mới đều phải chú trọng đến công tác này.

Do đó, khóa học “Tạo động lực và quản lý đội ngũ” nhằm vạch ra cho các nhà lãnh đạo những biện pháp cần có trong công tác này.

Đối tượng chương trình
  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Mục tiêu chương trình
  • Khóa học giúp lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao nhiệt huyết nhân viên, đồng lòng, đồng sức xây dựng doanh nghiệp phát triển. 
  • Học viên hiểu được lý do cần tạo động lực làm việc cho nhân viên, nắm được các mô hình quản trị truyền thống, mô hình quản trị Universe.
  • Cung cấp các kỹ năng lãnh đạo, học cách giao việc thông minh, cách thức đặt mục tiêu, khen thưởng, phê bình nhân viên.
  • Nhà lãnh đạo, quản lý có thể giải mã về thái độ làm việc, hiệu quả công việc của nhân sự. Từ đó tìm ra các phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên.
  • Biết cách áp dụng các phương pháp tạo động lực làm việc, giúp nhân viên yêu công việc, yêu công ty và có thái độ đúng đắn về công việc.
  • Tăng cường sự đoàn kết trong phòng nhóm để cùng hướng tới đặt mục tiêu chung 
giang-vien NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Tạo động lực và quản lý đội ngũ - Khóa học CEO