Công cụ đo lường - Chỉ số đóng góp giá trị của nguồn Nhân lực vào Tổ chức

cong-cu-do-luong-chi-so-dong-gop-gia-tri-nguon-nhan-luc

Con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng trong trường hợp quản trị không hiệu quả. Không ít người từng có suy nghĩ rằng nhân sự không thể hiện giá trị đóng góp nào mà toàn là chi phí. 

Do vậy, các nhà quản trị nhân sự cần phải biết chính xác chuyện gì đang diễn ra để có thể phối hợp với các bộ phận khác một cách nhịp nhàng. Đây cũng chính là lúc họ cần đánh giá các chỉ số đóng góp giá trị của NNL.

Khóa học “Công cụ đo lường – Chỉ số đóng góp giá trị của NNL vào doanh nghiệp” sẽ giúp các học viên giải quyết vấn đề này.

Đối tượng chương trình
  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Các chuyên viên nhân sự 
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức về giá trị của NNL, từ đó có thể nâng cao công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. 
Mục tiêu chương trình
  • Học viên nắm được sự khác biệt giữa 3 khái niệm trong tổ chức: quản lý hành chính nhân sự (Personnel Management) , quản lý NNL (Human Resource Management), quản lý NVCN (Human Capital).
  • Nhận thức rõ về các thách thức quản lý NVCN ngày nay, tự đánh giá bản thân có phải là một chuyên gia quản lý NVCN. 
  • Nắm được những kiến thức về lãnh đạo và quản lý NVCN.
  • Học viên nắm được các công cụ đo lường, công thức đo chỉ số đóng góp giá trị của NNL.
giang-vien PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

giang-vien Trương Minh Cảnh

Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Công cụ đo lường - Chỉ số đóng góp giá trị của nguồn Nhân lực vào Tổ chức - Khóa học CEO