Công cụ đo lường - Chỉ số hiệu quả tuyển dụng

cong-cu-do-luong-chi-so-hieu-qua-tuyen-dung

Tuyển dụng là quá trình tuyển và sử dụng nhân lực. Tuyển dụng có tầm quan trọng rất lớn đối với doanh nghiệp vì nó là khâu đầu tiên của công tác quản trị nhân sự. Đây là một tiến trình thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, tham gia ứng tuyển tại công ty. 

Để có thể ra quyết định tuyển dụng ai đó, công ty cần xác định nhu cầu nhân lực và khả năng của ứng viên. Việc tuyển dụng có hiệu quả sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một đội ngũ lao động lành nghề, năng động, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá được mức độ hiệu quả của quá trình tuyển dụng, các doanh nghiệp cần nắm được những công cụ đo lường nhất định.

Khóa học “Công cụ đo lường – Chỉ số hiệu quả tuyển dụng” sẽ định hướng cho các doanh nghiệp những kiến thức như vậy.

Đối tượng chương trình
  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng
  • Các cấp quản lý mong muốn tuyển dụng nhân lực hiệu quả.
Mục tiêu chương trình
  • Học viên nắm được vai trò của tuyển dụng đối với doanh nghiệp, xác định nhân tài cần có, phương pháp tối đa hóa hiệu quả tuyển dụng. 
  • Nắm được các công cụ đo lường hiệu quả tuyển dụng, từ đó có thể đánh giá, kết luận về công tác tuyển dụng của doanh nghiệp mình.
  • Áp dụng thành công tại doanh nghiệp.
giang-vien PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Công cụ đo lường - Chỉ số hiệu quả tuyển dụng - Khóa học CEO