Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Cả cuộc đời của con người là một quá trình liên tục nhận ra và giải quyết vấn đề. Khi đánh giá một cá nhân, thông thường người ta quan tâm đến việc người đó có nhận ra các vấn đề của chính bản thân họ không ? và cách giải quyết ra sao ? Tuy nhiên, việc nhận diện, xác định chủ sở hữu, bản chất, các cách để giải quyết hiệu quả vấn đề của nhiều người hầu như thực hiện theo nhận thức chủ quan, chưa có bài bản. Kiến thức Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn có cách nhìn nhận, đánh giá, kết luận, giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu nhất.

Đối tượng chương trình
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc). 
 • Các cấp giám đốc chức năng và đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp.
 • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp.
 • Những người mong muốn rèn luyện kỹ năng và nghệ thuật giải quyết vấn đề.
Mục tiêu chương trình
 • Nhận diện và thích nghi với các phong cách suy nghĩ khác nhau trong nhóm làm việc. 
 • Nhận diện và gỡ bỏ các rào cản đối với tinh thần sáng tạo của cá nhân và tập thể, nuôi dưỡng một môi trường làm việc khuyến khích tinh thần đổi mới.
 • Xác định và phân tích vấn đề mục tiêu, thực hiện theo từng bước ra quyết định và giải quyết vấn đề. 
 • Giải quyết vấn đề trên tinh thần hợp tác.
 • Tự tin tiến hành các bước tiếp theo với giải pháp được lựa chọn.
 • Tận dụng sức mạnh đội nhóm, trí tuệ tập thể để chọn lựa và quyết định giải pháp phù hợp nhất. 
 • Rèn luyện được Phong cách ra quyết định và hiểu được rào cản khi ra quyết định.
giang-vien TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

0
(chưa có đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá (0)

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo nổi bật

Thời gian làm việc

Thứ 2 08h00 - 21h00
Thứ 3 08h00 - 21h00
Thứ 4 08h00 - 21h00
Thứ 5 08h00 - 21h00
Thứ 6 08h00 - 21h00
Thứ 7 08h00 - 21h00
Chủ nhật 08h00 - 21h00
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Khóa học CEO